Pałac w Gorzanowie

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Okazały kompleks pałacowy, służący w przeszłości tak celom mieszkaniowo-reprezentacyjnym, jak i obronnym. Aktualnie to budowla musi być broniona – przed całkowitym zniszczeniem. Z sukcesami robi to Fundacja Pałac Gorzanów.

XVI-wieczny, latami zaniedbywany zamek był bliski zawalenia się. W listopadzie 2012r. zabytek trafił pod opiekę prywatnej fundacji. Dzięki pomocy pasjonatów i zewnętrznym dofinansowaniom pałac wciąż stoi, jednak prace rewitalizacyjne z pewnością jeszcze potrwają – we wrześniu 2015r. zwiedzanie wyremontowanych części i bezpieczne oglądanie ruin było możliwe wyłącznie po wcześniejszym skontaktowaniu się z właścicielami.

Gorzanowski zamek to wprawdzie zapomniana, jednak nadal perła południowoniemieckiego renesansu. Główną część pałacu zaczęto wznosić ok. 1554 roku na polecenie hrabiego Heinricha von Ratschin. Budowla składała się z czterech skrzydeł, nad głównym góruje wieża zegarowa (wskazówki znów wprawiono w ruch w 2013r.). Łącznie liczy ponad sto komnat i 6tys. m² powierzchni. W ciągu wieków właściciele zmieniali się wielokrotnie, konstrukcję rozbudowywano, zmieniano wystrój i charakter wnętrz, w otoczeniu zamku wydzielono ogród w typie angielskim. Tereny zielone to ok. 6ha. Wewnątrz i wokół pałacu działały jeszcze m.in. teatr, kaplica, okazała sala balowa, tor jeździecki czy bażanciarnia.

W latach '30 XX wieku Herbersteinowie sprzedali gorzanowski zamek władzom gminnym. W pierwszych latach po II Wojnie Światowej pałac stał się tymczasowym mieszkaniem dla przesiedleńców. Kolejni właściciele nie dbali wystarczająco o dewastowany i niszczejący zamek – z bogatych i przepięknych zdobień do dziś w przyzwoitym stanie ostały się tylko niewielkie fragmenty. W przeszłości najbardziej zachwycała barokowa sala terrana – zamkowa sień, łącznik między kilkoma pomieszczeniami i wyjściem do ogrodu, z wyjątkowymi dekoracjami sztukatorskimi. Pomieszczenie wciąż wymaga remontu – jak dotąd wiadomo tyle, że na ścianach namalowano portrety władców czeskich, wkomponowane w malowane i rzeźbione motywy roślinne.

Fundacja Pałac Gorzanów planuje doprowadzić do pełnego otwarcia obiektu na turystów i stworzenia tutaj kulturalnego centrum – organizującego wystawy artystyczne, naukowe konferencje, z muzeum prezentującym duchową i materialną historię regionu

Mini przewodnik

Imponująca renesansowa rezydencja, wybudowana dla hrabiego von Ratschina w połowie XVI wieku. Pełnił szereg różnych ról - obronną, mieszkalną, reprezentacyjną. Pałacowe komnaty, w liczbie przekraczającej 100, to 6000 m² powierzchni. Po II WŚ zabytek uległ niemal całkowitej dewastacji. W 2012 r. pałac przejęła prywatna fundacja i systematycznie podnosi go z ruin.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja