Zespół Klasztorny

Śladem działających w mieście franciszkanów jest zachowany i funkcjonujący do dziś zespół klasztorny z kościołem Matki Bożej Różańcowej (Plac Franciszkański).

Pierwotne budowle stanęły tu już w XIII w., jednak w XV stuleciu spłonęły. Franciszkanie odbudowali je dopiero na początku XVII w. Obecne budowle pochodzą właśnie z XVII-XVIII stulecia.

Kościół jest trójnawową bazyliką, którą obejmują od frontu 2 trzykondygnacyjne wieże zwieńczone baniastymi kopułami. Jego nawa główna przekryta jest sklepieniem kolebkowym, zaś 8 kaplic tworzących nawy boczne sklepieniem żagielkowym.

Klasztor wzniesiony jest na planie kwadratu, przy czym posiada wewnętrzny dziedziniec. Od północy budowla styka się z kościołem, a jej wschodni i zachodni trakt zwieńczone są cylindrycznymi wieżyczkami.

Wystrój wnętrza świątyni jest w większości neorenesansowy, wykonany w XIX w. Wcześniejszy został zniszczony w czasie, gdy przez wiele lat od 1810 r., gdy zakon franciszkański został zsekularyzowany, budynki pozostawały bez opieki (potem w klasztorze urządzono szpital wojskowy, świątynia zaczęła zaś pełnić rolę kościoła garnizonowego).

Szczególnie cenna w świątyni jest barokowa rzeźba grupy Ukrzyżowania, a w klasztorze, pokrywające ściany jego refektarza freski autorstwa Feliksa Antoniego Schefflera ukazujące Trójcę Świętą, św. Franciszka oraz innych męczenników.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Franciszkański kompleks świątynny, którego centralnym elementem jest wybudowany na początku XVII wieku kościół Matki Bożej Różańcowej. To trójnawowa bazylika posiadająca 8 kaplic w nawach bocznych i charakterystyczne z powodu kopuł, 2 wieże z trzema kondygnacjami każda. Wyposażenie, dekoracje i najcenniejsze rzeźby utrzymane są w neorenesansowym nurcie.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz